2016-10-25

Regulamin turnieju wiedzy o używkach, alkoholu i przemocy

 

ZARZĄDZENIE Nr 21.2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach

z dnia 25 października 2016r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu turnieju wiedzy o używkach, alkoholu i przemocy Wolni od zagrożeń na rok 2016r”

Na podstawie § 20 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr  XXXVII/314/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 czerwca 2013r.

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam „Regulamin turnieju wiedzy o używkach, alkoholu i przemocy Wolni od zagrożeń na rok 2016”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2016r.

                                                                                                        

Kierownik GOPS Pabianice

Magdalena Mielczarek

Załączniki

  Regulamin turnieju 2016.pdf 492,69 KB (pdf) szczegóły pobierz