2015-12-01

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych

GOPS.26.52.2015

Pabianice, 02.12.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

 

I. Przedmiot zapytania ofertowego:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu Gminy Pabianice, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione, w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018 roku, dla około 13 osób w wymiarze ok. 250 godzin miesięcznie, w dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta.

W zależności od potrzeb, GOPS Pabianice może zlecić wykonanie mniejszej lub większej ilości godzin usług opiekuńczych.

 

II. Miejsce wykonania usługi:

Domy prywatne osób starszych na terenie Gminy Pabianice

 

III. Forma płatności:

Na podstawie miesięcznego rachunku/faktury wystawionego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

IV. Zakres zadań do realizacji:

1.      Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

2.      Czynności pielęgnacyjne – pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych: odprowadzanie do toalety, zakładanie i zmiana pieluchomajtek, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, dbanie o higienę osobistą w tym: mycie, czesanie, golenie, zmiana pościeli oraz bielizny osobistej, ubieranie.

3.      Czynności żywieniowe: przygotowywanie lub pomoc w przygotowywaniu posiłków (w tym jednego gorącego), dostarczanie gotowych posiłków.

4.      Czynności gospodarcze: przynoszenie opału, palenie w piecu, pranie odzieży, robienie zakupów, sprzątanie.

5.      Zgłaszanie wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych, realizacja recept.

6.      Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego.

V. Wymagania  niezbędne wobec  kandydata:

1.      Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej

2.      Ukończony kurs/szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

3.      Min. rok stażu zawodowego w przedmiocie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych

VI. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.      Wypełnioną ofertę cenową kandydata, stanowiącą zał. nr 1

2.      CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej oraz danymi kontaktowymi

3.      Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu lub szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

4.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w przedmiocie świadczenia usług opiekuńczych (umowa, świadectwo pracy, inne)

5.      Potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VII. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.do godz. 14:00, osobiście lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, z adnotacją na kopercie „Usługi opiekuńcze”.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Pracownik prowadzący postępowanie: Kamila Olejnik

 

Zatwierdził Kierownik

Magdalena Mielczarek

 

Załączniki

  zał. nr 1 oferta c...iekuńcze.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Scan_20151216_120430.jpg 1,73 MB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się